skip to Main Content

10 stappen naar een maximale deelname aan groepslessen (deel 2)

 • Blog

DEEL 2: STAP 6 – 10

In deel 1 van het artikel ’10 stappen naar een maximale deelname aan groepslessen’ hebben we de eerste 5 stappen uiteengezet. In deel 2 geven we meer uitleg over stap 6 tot en met 10 van het artikel.

Groepsfitness is hot! Ongeveer 30% van de fitnessclubleden traint in groepsverband. Daarom wordt sinds tientallen jaren in veel fitnessclubs systematisch gewerkt aan groepsfitness management (GFM), gericht op een maximale deelname aan groepslessen. Het is namelijk bewezen dat leden die vaker deelnemen, minder snel hun lidmaatschap opzeggen en dit heeft een positief effect op ledenbehoud.

 

Een hoge deelname aan en populariteit van groepslessen trekt ook potentiële leden aan en stimuleert bestaande leden om vrienden en familie mee te nemen. Het bouwen van een succesvolle groepslessen afdeling speelt dus een belangrijke rol!

Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit (totale deelname) van groepslessen door actief management (GFM) heeft de volgende pluspunten:

 • Meer ledenbehoud
 • Trekt meer nieuwe leden aan
 • Creëert mond-tot-mondreclame
 • Zorgt voor meer stabiele resultaten
 • Enorme sociale energie in het centrum
 • Zorgt voor meer motivatie in het team 

 

Een succesvolle groepsfitness afdeling opzetten
Voor elke fitnessclub is het dus heel belangrijk om een succesvolle groepsfitness afdeling op te zetten. Dit kun je doen door de volgende stappen te doorlopen.

STAP 1: GROEPSFITNESS MANAGER
STAP 2: VISIE & MISSIE
STAP 3: PROGRAMMA’S
STAP 4: DEELNAME & SCORE KAART
STAP 5: DOELEN
STAP 6: LESROOSTER
STAP 7: INSTRUCTEURS
STAP 8: OPLEIDING
STAP 9: GROEPSFITNESS RUIMTE
STAP 10: MARKETING & PROMOTIE

 

STAP 6: LESROOSTER
Het succes van het lesrooster is af te leiden uit de totale wekelijkse deelname aan groepslessen. Een succesvol lesrooster is een kwestie van vraag en aanbod. Met andere woorden, het lesrooster dient zo goed mogelijk in te spelen op de vraag.

De meest eenvoudige manier om het les aanbod te verbeteren is dan ook meer aanbieden van die programma’s en instructeurs die het meest populair zijn, op  tijden waarop je leden het liefste sporten.

De drie belangrijkste factoren die van invloed zijn op de bezetting van de lessen zijn programma, tijdstip en docent. Andere factoren zijn tijdstip, dag, groepsprogramma, instructeur, duur van de les, aantal uur per programma per week. Moeilijkheidsgraad en/of intensiteit, bekendheid, promotie, populariteit en seizoen.

 

STAP 7: INSTRUCTEURS
Belangrijke onderdelen van het creëren van een sterk instructeurs team lees je hieronder:

 • Het zoeken naar bestaande docenten, instructeurs of trainers
 • Het werven van nieuwe instructeurs via bestaande teamleden
 • Het screenen van kandidaten om tot instructeur op te leiden
 • Het regelmatig beoordelen van bestaande instructeurs
 • Het tevreden houden van je instructeurs
 • Het regelmatig verder opleiden van je instructeurs

 

STAP 8: OPLEIDING
Bij tevredenheidsonderzoek noemen clubleden de kennis en vaardigheden van de instructeur als belangrijkste factor waarom ze bij die persoon of club trainen. Het regelmatig verder opleiden en beoordelen van je instructeurs verhoogt niet alleen de deelname in de lessen maar ook het behoud van je instructeurs.

Elke taak of actie tijdens het lesgeven valt onder een van de onderstaande essentiële elementen van het lesgeven:

 • Lesinhoud
 • Techniek
 • Instructie
 • Communicatie
 • Presentatie

Bovengenoemde essentiële elementen van lesgeven bieden concrete handvatten voor het (verder) opleiden en verbeteren van de kwaliteit van instructeurs.

 

STAP 9: LESRUIMTEN
De ruimte waarin je leden een les volgen, is van grote invloed op de beleving van die les. Ze moeten zich er prettig in voelen, zin hebben om erin te trainen en goed kunnen deelnemen.

Denk bij het optimaliseren van de zaal aan het volgende:

 • Vorm en indeling
 • Podium
 • Capaciteit
 • Design en presentatie
 • Uitstraling
 • Materiaal
 • Licht
 • Geluid

 

STAP 10: MARKETING & PROMOTIE
De groepslessen zijn meer dan een dienst, het moet een echte experience zijn. Een experience is goed te vermarkten en te promoten. Marketing van groepsactiviteiten of -programma’s draagt niet alleen bij aan een hogere deelname in de groepslessen, maar ook aan ledengroei en ledenbehoud.

Voor marketing en promotie heb je instrumenten of tools nodig. Hierbij een lijst van tools die je kunnen helpen om de deelname aan de groepslessen te verhogen:

 • Een marketingplanning voor jouw afdeling
 • Duidelijke programmabeschrijvingen
 • Flyers voor nieuwe deelnemers aan een programma
 • Gratis lespassen om leden via leden te werven
 • Betaalde les- en weekpassen
 • Promotiemateriaal zoals flyers, posters en webbanners
 • Video’s van programma’s voor online marketing en in de club
 • USP’s op papier voor receptie/salesmedewerkers en je instructeurs
 • Nieuwsbrieven (digitaal of print)
 • Uitnodigingen voor events
 • Visitekaartjes voor instructeurs
 • Overzicht van teamleden met foto, op de website en in de club
 • Website en social media, zoals een facebook pagina

Het doel van het artikel is om je concrete en praktische informatie te geven om direct aan de slag te gaan met het managen van groepslessen. Het uiteindelijke doel is helder: een zo groot mogelijke deelname aan de groepslessen!

Uit: “Handboek Bouw jouw groepslessen” voor sport- en fitnessmanagers.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details