skip to Main Content

10 stappen naar een maximale deelname aan groepslessen

DEEL 1: STAP 1 – 5
Groepsfitness is hot! Ongeveer 30% van de fitnessclubleden traint in groepsverband. Daarom wordt sinds tientallen jaren in veel fitnessclubs systematisch gewerkt aan groepsfitness management (GFM), gericht op een maximale deelname aan groepslessen. Het is namelijk bewezen dat leden die vaker deelnemen, minder snel hun lidmaatschap opzeggen en dit heeft een positief effect op ledenbehoud.

Een hoge deelname aan en populariteit van groepslessen trekt ook potentiële leden aan en stimuleert bestaande leden om vrienden en familie mee te nemen. Het bouwen van een succesvolle groepslessen afdeling speelt dus een belangrijke rol!
Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit (totale deelname) van groepslessen door actief management (GFM) heeft de volgende pluspunten:

 • Meer ledenbehoud
 • Trekt meer nieuwe leden aan
 • Creëert mond-tot-mondreclame
 • Zorgt voor meer stabiele resultaten
 • Enorme sociale energie in het centrum
 • Zorgt voor meer motivatie in het team

Een succesvolle groepsfitness afdeling opzetten
Voor elke fitnessclub is het dus heel belangrijk om een succesvolle groepsfitness afdeling op te zetten. Dit kun je doen door de volgende stappen te doorlopen.

STAP 1: GROEPSFITNESS MANAGER
STAP 2: VISIE & MISSIE
STAP 3: PROGRAMMA’S
STAP 4: DEELNAME & SCORE KAART
STAP 5: DOELEN
STAP 6: LESROOSTER
STAP 7: INSTRUCTEURS
STAP 8: OPLEIDING
STAP 9: GROEPSFITNESS RUIMTE
STAP 10: MARKETING & PROMOTIE
STAP 1 DE GROEPSFITNESS MANAGER

Even terug naar STAP 1 DE GROEPSFITNESS MANAGER. De eerste en belangrijkste vraag die je moet stellen is: wie gaat het doen? Het actief en toegewijd managen van de groepslessen heeft een enorme invloed op het succes van de club en dus heeft de groepsfitness manager een van de sleutelfuncties in de club.

Het commerciële succes van de groepslessen wordt bepaald door de totale deelname en dus is het verhogen van de totale deelname het belangrijkste doel van de groepsfitness manager.

Check hieronder de 10 gouden regels voor een succesvolle groepsfitness manager:

 1. Wees een gepassioneerde groepsfitness manager
 2. Ontwikkel een inspirerende visie en missie
 3. Creëer een aantrekkelijk programma-aanbod
 4. Houd de deelname consequent bij
 5. Stel realistische maar uitdagende doelen voor de deelname
 6. Werk constant aan het optimale lesrooster
 7. Werf de beste instructeurs die je kunt vinden
 8. Train en beoordeel je teamleden regelmatig naar een hoger niveau
 9. Ontwikkel de beste lesruimten die je kunt betalen
 10. Plan effectieve marketing voor je groepslessen

En bedenk: als één goede instructeur tientallen leden kan vasthouden, stel je dan eens voor wat voor een verschil een effectieve groepsfitness manager kan maken!

STAP 2: VISIE & MISSIE
Als je succesvol wilt zijn en voldoening wilt halen uit je werk, dan heb je een visie en een missie nodig. Een visie beschrijft vaak je kijk op de werkelijkheid, de situatie waarin je verkeert. Een missie geeft meer concreet de richting aan die je als club wilt bewandelen.
Een missie zou kunnen zijn: ervoor zorgen dat jouw leden iedere training opnieuw resultaten en motivatie ervaren. Jouw visie en missie voor de afdeling groepslessen dienen gelijkt te zijn aan die van de club als geheel of er goed bij aan te sluiten.

STAP 3: PROGRAMMA’S
De mix van verschillende groepsprogramma’s die je aanbiedt, is sterk bepalend voor hoe leden jouw zien en ervaren. Dit komt onder andere door de naam, het trainingsdoel, de inhoud, de uitstraling en de reputatie van de programma’s. Kies je programma’s daarom op basis van jouw visie en missie, doelgroepen en lange termijn strategie.
De programma’s:

 • Dienen aan te sluiten bij jouw visie, missie en concept
 • Zijn geschikt voor jouw doelgroepen, maar moeten ook passen bij jouw team
 • Moeten rendabel kunnen worden en dus is een financiële analyse noodzakelijk
 • Mogen niet afhankelijk zijn van een of enkele personen. Om kwaliteit te kunnen garanderen en je leden langdurig tevreden te houden, dienen de programma’s consistent en op dezelfde manier te worden gegeven
 • Kunnen ingekocht worden of zelf ontwikkeld worden

STAP 4: DEELNAME EN SCORE KAART
Om de deelname in je groepslessen te kunnen beoordelen en verbeteren, dien je de aantallen deelnemers in alle lessen nauwkeurig bij te houden. Maar hoe meet je de resultaten? De belangrijkste prestatie indicator is de totale wekelijkse deelname aan alle groepslessen samen.

De totale wekelijkse deelname kan gerelateerd worden aan de maximale wekelijkse deelname die gelijk is aan het totale aantal lessen x het maximale aantal deelnemers per les.

Scorekaart
Succesvol deelname management begint dus met meten. Hiervoor heb je een scorekaart of formulier nodig waarin je nauwkeurig kunt bijhouden hoeveel deelnemers er in elke les staan. Op de scorekaart kun je variabelen invullen als weekdag, tijd, trainer en natuurlijk het aantal deelnemers in de training. Het Excel formulier berekent automatisch het lesgemiddelde en de bezetting in de training door het gemiddelde te delen door het maximale aantal deelnemers in de training. Dit verschaft direct inzicht in hoe een training loopt ten opzichte van de capaciteit van die training.

STAP 5: DOELEN
Het stellen van realistische maar uitdagende doelen samen met je team is essentieel voor het succes van jouw afdeling. Het belangrijkste doel voor een groepsles manager is het verhogen van de totale deelname aan de groepslessen in de club.

Break-even
Het berekenen van het minimale aantal deelnemers dat nodig is in een les om er geen verlies op te lijden, levert cruciale informatie op voor jou als groepsles manager. Dit break-even aantal helpt je lessen te identificeren die direct aandacht nodig hebben of uit het aanbod verwijderd moeten worden, omdat ze geen geld kosten.

Om het break-even aantal te kunnen berekenen dien je de kosten per les of per deelnemer (Cost per Head) en de opbrengsten per deelnemer te weten. De kosten per les of deelnemer kun je op twee manieren berekenen: a. je neemt alleen de directe kosten (meestal alleen de kosten voor de lesgever): b. je neemt alle kosten die je voor het geven van die les maakt, zoals licentiekosten, muziekkosten, opleidingskosten en operationele kosten.

In de augustus-editie van Studion Logic geven we meer uitleg over stap 6 tot en met 10 uit het artikel ‘10 stappen naar een maximale deelname aan groepslessen’.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details